De oorlog in Oekraïne.

Op 12 april 2022 publiceerde ADNKRONOS, een Italiaans persagentschap een interview met de Grootmeester van de Oekraïense Grootloge (erkend door RGLB), waarin hij fel uithaalt naar  de Russische Grootloge (erkend door RGLB): Interview .Een uittreksel uit dit interview met GM Anatoly Dymchuk van de Oekraïense Grootloge:

(…) Vrijmetselarij accepteert geen tirannie, agressie of oorlog. Dit is een van de traditionele fundamenten waarop de vrijmetselarij is gegrondvest. We kunnen oorlog of tirannie, of moreel en fysiek geweld niet steunen. Wij vrijmetselaars, als burgers van Oekraïne, vechten er actief tegen. De vrijmetselarij erkent de grenzen van een staat die worden erkend door de verschillende internationale instellingen en door regeringen, tenzij het een totalitaire staat is, aangezien de vrijmetselarij tijdens totalitaire perioden altijd is vervolgd, zoals blijkt uit wat er in het keizerlijke Rusland en ook in de Sovjet-Unie is gebeurd. De vrijmetselarij, vervolgt hij, vecht tegen oorlog en ik moet zeggen dat ik als Grootmeester er trots op ben dat mijn mede-vrijmetselaars de eed niet hebben verraden. Velen van hen dienen in de verdediging van het grondgebied, velen hebben hun huizen verlaten, gedwongen om familieleden en vrienden te evacueren, in het buitenland of in afgelegen gebieden, bijna allemaal zijn ze betrokken bij humanitaire operaties en vrijwilligersprojecten, maar kijk liever naar de Russische soldaten, ze zijn wolven in schaapskleren, kijk wat ze doen in Marioepol. Ik ben echt trots op mijn Oekraïense broeders die hun maçonnieke eden en hun burgerplichten toevertrouwden aan het vaderland.

 

(…) We erkennen de Russische vrijmetselaarsloge niet. Zij waren de eersten die ons verloochenden, dus wij ook. De eerste reden is dat er een totalitair regime in Rusland is. Dit is de reden waarom vrijmetselaars per definitie niet kunnen bestaan in Rusland. Een andere reden is dat de Russische Grootloge leugens verspreidt en haar vrijmetselaarstradities heeft verraden. Ze begon leugens te verspreiden over de Oekraïense Grootloge, om ons te beledigen, en dat is onaanvaardbaar. En ik kan zeggen dat ik veel twijfels heb over de vrijheid van de Russische Vrijmetselaarsloge, die is gevestigd in een land met een totalitair regime. In 2014 plaatste de Grootmeester van de Russische Loge herhaaldelijk op zijn Facebook-profiel aansporingen om Oekraïne te verdelen of binnen te vallen. Maar er is nog iets dat ik van plan ben te onthullen, onderstreept de Grootmeester van de Grootloge van Oekraïne, we hebben uit de gesprekken van de verdreven Russische Vrijmetselaars ontdekt dat de Russische Vrijmetselaarsloge wordt ondersteund door het Kremlin, en in het bijzonder door Sourkov, jarenlang een ondernemer en vertrouwde adviseur van Poetin.

 

(…) Ik wendde me tot de buitenlandse broeders, evenals tot de burgers van andere landen, om hen te vragen hun invloed op alle niveaus aan te wenden om te proberen deze bloedige en onrechtvaardige oorlog te stoppen. Vrijmetselaars over de hele wereld helpen het Oekraïense volk door humanitaire hulp te sturen en geld over te maken naar het Rode Kruis, Caritas en andere internationale en Oekraïense liefdadigheidsinstellingen. Elke dag komen er honderden aanbiedingen voor hulp, asiel en gebeden voor het lijdende Oekraïense volk binnen bij het secretariaat. Uit alle landen van de wereld.

Andrey Bogdanov, GM van de Russische Grootloge, die zoals de Oekraïense Grootmeester, deelnam aan een internationale Zoomconferentie van het GOI (Grand Oriente d’Italia, erkend door RGLB)gef aan ADNKRONOS volgende commentaar: “ Ik zal geen commentaar geven op de politieke uitspraken van mijn Broeder Grootmeester van de Grootloge van Oekraïne, om onze maçonnieke grondwet niet te schenden. Ik kan alleen maar zeggen dat de Grootloge van Rusland is geregistreerd bij het Ministerie van Justitie van de Russische Federatie en zich bij haar activiteiten houdt aan de grondwet van de Russische Federatie en de maçonnieke grondwet van Anderson. Gedurende haar bestaan(sinds 1995) heeft de staat zich nooit bemoeid met de zaken van de Grootloge van Rusland. Ik zie dat vandaag de dag, binnen het kader van de reguliere en erkende wereldwijde vrijmetselarij, een van de weinige “bruggen” tussen de westerse beschaving en Rusland overblijft. En dat waarderen we enorm.

Ik hoop echt dat broederlijke harmonie behouden zal blijven in de reguliere wereldwijde vrijmetselarij, ondanks alle omwentelingen in de wereld.”

Andrey Bogdanov, de Russische GM, had op de website van de Russische Grootloge kort na het uitbreken van het gewapend conflict tussen de Russische Federatie en de Republiek Oekraïne volgend communiqué geplaatst: ““Beste broeders in al jullie graden en hoedanigheden. ! Gezien een heldere en dubbelzinnige reactie op de gebeurtenissen die zich vandaag in de wereld ontvouwen nodig is, beschouw ik het als mijn plicht om u een open bericht te sturen. Allereerst vind ik het gepast om de algemene waarheden van de vrijmetselarij in herinnering te brengen. Onze oude grondwetten, al onze regels en onze geest vaardigen het strengste verbod uit om politieke en religieuze zaken in onze loges te bespreken. Dit verbod, dat is gericht op het voorkomen van broederlijke ruzies, heeft een dieper moreel karakter, vooral met betrekking tot politieke kwesties. Voor een echte Vrijmetselaar, ongeacht de complexiteit van de buitenwereld, zijn het gevoel van innerlijke harmonie, broederlijke communicatie en de continuïteit van de overdrachtsketen van vrijmetselaarskennis de overheersende aspecten van het zijn. Alles gaat voorbij, en alleen broederschap wordt voor ons als eeuwig opgevat. Daarom dring ik er bij u op aan om af te zien van de politieke realiteit, niet alleen binnen het terrein van de tempels, maar ook in seculiere redeneringen, ook op sociale media. Ik raad broeders en zusters in staats- en militaire posities aan om Andersens grondwet zorgvuldig te herlezen, vooral in de sectie “Over burgerlijke, opperste en ondergeschikte macht.” Wees trouw aan de verplichtingen die je hebt gegeven en aan de eed aan het Vaderland. »

In irreguliere vrijmetselaarskringen staat men erg kritisch tegenover dit communiqué en de figuur van Bogdanov, die men eigenlijk als een “agent” van Poetin beschouwt  (Bogdanov ) . Het communiqué beschouwen sommigen dan ook als deel uitmakend van het regimeverbod om kritische uitspraken te doen, hier verpakt achter de regel dat we niet over politiek mogen spreken en dat een vrijmetselaar trouw moet zijn aan zijn Vaderland.

Dat de maçonnieke droom van een universele Broederschap zelfs binnen de regulariteit geen echte realiteit is, wordt door het bovenstaande jammer genoeg aangetoond: oorlogen verdelen ook Broeders.