Over Athanor

De  Loge Athanor is een Nederlandstalige Vrijmetselaarsloge behorende tot de Obediëntie ” De Reguliere Grootloge van België ” (RGLB). Zij telt thans 59 leden en is in 1995 ontstaan als uitzwerming uit de Loge La Fidélité. Naast deze beide Loges zijn er nog twee reguliere Loges in Gent, nl. de  Loge Fides et Amor en de  Loge Euclides.

De Kolommen van de Loge Athanor werden opgericht op 28 oktober 1995. Zij kreeg het N° 32 toegewezen op de lijst van Loges van de RGLB.  Als onderscheidingskleuren werd gekozen voor blauw en zilver. De loge is gevestigd te Gent. Ze komt tweewekelijks samen op maandagavond. Haar kenspreuk luidt: OP U SOO WIL ICK BOUWEN.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt bij Athanor 265,00 EUR. Er zijn gemiddeld 22 Logezittingen per jaar op maandagavond. Hierna volgt een Broedermaal tegen een prijs van gemiddeld 30,00 EUR.

Hiernaast  een afbeelding van het “Tableau” van Athanor. Elke Loge kiest bij haar oprichting zo ‘n “Tableau”, hier een symbolische voorstelling van de sacrale Tempelruimte, gebaseerd op de eerste Tempel in Jeruzalem (Tempel van Salomo).

De Loge Athanor is in 2010 verbroederd met de Italiaanse Loggia Atanor 1212 in Lecce (Puglia/Italië), behorend tot het Grande Oriente D’Italia (GOI).

In de alchemie is een “athanor” een oven. Het woord ontleent zijn afkomst aan het Arabisch. Het is een oven die zo is ontworpen dat hij zonder problemen een constante temperatuur bewaart. Dit type oven werd ook wel in de volksmond “Slow Harry” genoemd precies omdat hij vaak werd aangewend voor langdurige processen. Eens gevuld met kolen bleef hij zeer lange tijd branden en diende niet voortdurend te worden bewaakt.

 

De vier Gentse Reguliere Loges