Riti criminali

RITUELEN VAN DE MAFFIA

De Italiaanse maffia, inzonderheid de ‘ndrangetha uit Calabria, kent rituelen die duidelijk geïnspireerd zijn door maçonnieke rituelen.

Mafia, zijnde de Italiaanse georganiseerde groeperingen in Campania, Calabria en Sicilië,  en Massoneria hebben een historische link die zich situeert in de 19de eeuw voor en tijdens het Risorgimento. Zuid-Italiaanse criminelen zaten er in de gevangenissen samen opgesloten met politieke tegenstanders van het Bourbonregime, toen Italië nog uit verschillende staten bestond en de Bourbons als laatste de zuidelijke regio’s regeerden.  De revolutionairen die streden voor meer rechten voor de bourgeoisie en later voor een eengemaakt Italië waren vaak leden van de zgn. Carboneria, een paramaçonnieke organisatie met inwijdingen en rituelen gebaseerd op het beroep van de houtskoolbranders. Velen waren ook vrijmetselaar. Tussen de gevangenen ontstond solidariteit en de maffiosi in spe kregen van hun celgenoten tips over hoe ze hun eigen geheime genootschap met rituelen regels en een eigen codetaal vorm konden geven. Zo bestond er zelfs een maffiaclan met de naam Grand Oriente di Monreale. Onmiddellijk na het Risorgimento werden in het eengemaakte Italië in de zuidelijke steden Napels en Palermo de maffiosi zelfs betrokken bij de ordehandhaving, maar lang duurde dat niet.

Voor de maffia is discretie altijd belangrijk geweest. De protomaffia, ontstaan uit de door grootgrondbezitters gerecruteerde briganti ter bescherming van hun eigendommen tegen het wijd verspreide brigantaggio, speelde vaak onder één hoedje met hun criminele companen, die aanslagen op eigendommen pleegden, waarna de andere tak bescherming aanbood, ook in steden aan middenstanders en kleine ondernemingen, tegen betaling van de zgn. “pizzo” die een soort maffia belasting is tot op heden. Vaak ook, in collusie met de corrupte politie, werden ontvreemde goederen teruggevonden na betaling van een geldsom door de eigenaars. Zoiets vereiste natuurlijk geheime afspraken die onder de radar moesten blijven. De Carboneria en Vrijmetselarij kende ook die geheimhouding en dit inspireerde de maffia.

De benaming maffia dateert uit 1861 en de benaming Cosa Nostra voor de Sicilaainse maffia en n’ drangetha voor de Calabrese maffia dateren pas van na WO II. Voorheen sprak men van “picciotteria” “malavita” en “societa d’onore”, genootschap van eer. Tomaso  Buscetta, de eerste pentito, gaf op het maxiproces tegen de Cosa Nostra in 1984 als antwoord op de vraag van de rechtbankvoorzitter naar zijn beroep: “Sono un uomo d’onore”. Eer moet hier beschouwd worden zoals het motto van de Duitse Schutzstaffel “Meine ehre ist treue”, absolute trouw aan de interne gedragscode. Het is interessant hier kort even op in te gaan. De codex van de Cosa Nostra leest als een soort 10 geboden. :

 

Bij de ‘ndrangetha gaat het veel verder dan een louter opnameriteel. De ‘ndrangetha heeft nl. sedert de 70’er jaren een paramaçonnieke organisatie op poten gesteld, met een stelsel van lagere en hogere graden, met elk hun eigen inwijdingsrituelen.

Een aantal pentiti gaven beschrijvingen van deze rituelen en een er werden bij huiszoekingen ook ritualen aangetroffen, hoewel uitzonderlijk en dikwijls in geheimschrift, gebruik makend van het Grieks alfabet. In Sicilië werd de inwijding Pinciuta genoemd -in Calabrië en Capania spreekt men van “pungitina”- verwijzend naar de bloedprik, waarmede men de eed bezegelde. Bij de huidige ‘Ndrangetha spreekt men van “battesimo” of “doop”. Niet alle “medewerkers” van de maffieuse groeperingen worden ingewijd, enkel diegenen van wie de absolute trouw en omertà noodzakelijk is, zoals de gewapende militaire tak. Wat de ‘ndrangetha betreft is het paramaçonniek systeem nog versterkt doordat er recent nog een hoogste graad werd aan toegevoegd.

De rituelen werden ontwikkeld om de eed van trouw een ‘sacraal’ karakter te geven en als aangrijpend te doen ervaren, daardoor onderstrepend welk ingrijpend gebeuren dit is in het leven van betrokkene. De maffia-eer van de “uomo d’onore” bestaat immers in de absolute trouw aan de “Società d’Onore”, het “eervol genootschap”. Wat eervol is, verschilt van wat wij eervol noemen: al wat men doet   in het belang van het genootschap is eervol, zelfs wanneer er gevraagd wordt een kind te doden, zoals bvb. het geval was bij Giovanni Brusca, leider van de militaire tak voor Toto Riina, die 10-tallen moorden pleegde, een jongetje van 11 jaar eerst ontvoerde om zijn vader een pentito onder druk te zetten en het jongetje na twee jaar opsluiting ondergronds uiteindelijk stranguleerde. Betrokkene heeft inmiddels als pentito zijn verminderde straf uitgezeten en is in vrijheid onder een afgeschermde identiteit.

De ritualen worden niet publiek gemaakt. Wellicht niet alleen omdat de inbeslaggenomen exemplaren behoren tot gerechtelijke dossiers, maar omdat er sedert de moorden op prefect Della Chiesa en op justitiemedewerkers Falcone en Borsallino, er een enorme antimaffiabeweging op gang is gekomen, zelfs een antimaffia-activisme. De rituelen worden als maffia-verheerlijking beschouwd, zoals overigens de maffia-muziek, en worden dus bewust doodgezwegen. Ter info: de muziek uit deze postcasts is wel dergelijke ongewenste maffiamuziek, maar wel mooi, vind ik.

Eén aantal ‘Ndrangetha-ritualen zijn wel publiek geraakt via Canada, nadat een schriftje met handgeschreven rituele teksten aldaar werden aangetroffen bij een latitante van de ‘ndrangetha. Ze zijn op de Italiaanse Wikipedia te vinden onder het item Riti della ‘Ndrangetha en ook gepubliceerd in het boek “Fratelli di Sangue” van Nicolo Grateri (magistraat) en Antonio Nicaso.

De teksten zijn in het Calabrees en gebruiken een eigen vocabularium, het baccaghju, overigens mooi en poëtisch.

De ‘Ndrangetha is de maffia van Calabrië. Een ‘ndrangetha-legende maakt gewag van de 3 Spaanse ridders Osso, Mastrosso en Carcagnosso, die de eer van hun zuster hadden gewroken, door een machthebber die haar verkracht had, te doden. Na 29 jaar onder de ketenen te hebben geleden, ontsnapten ze en vluchtten naar respectievelijk Sicilië, Campania en Calabria en stichtten er elk hun “società onorata”, nl. de Cosa Nostra, de ‘Ndrangetha en de Camorra.

De ‘Ndrangetha is momenteel nog de meest gesloten organisatie, omdat de inwijdingen voornamelijk binnen bloedverwantschappen blijft. Men wil het “pentiti”-fenomeen, inderdaad bij de ‘Ndrangetha zelden voorkomend, op die manier vermijden. Veel pentiti hadden immers niet de sterke band van de bloedverwantschap en gingen gemakkelijker over tot medewerking met de justitie.  De ‘Ndragentha is heden ten dage internationaal verspreid en heeft de Cosa Nostra buiten Sicilië verdrongen m.b.t. de drugshandel, inzonderheid de cocainehandel. Men raamt dat ze 85 % van de invoer in Europa beheersen.

Sommige oude gebruiken van de ‘Ndrangetha staan bol van symboliek.  Wanneer een kind geboren wordt legt men er een sleutel en een mes naast (dat altijd wat dichter gelegd wordt)? Naarmate het object dat het eerst gegrepen wordt zal het “sbirro” (smeris) of “picciotto” (boef) worden. De capo locale knipt bij een kraamvisite de nageltjes van de baby, symbool voor de eerste inwijding, waarbij het kindje “piuma” –“donsveertje” genoemd wordt. Kinderen van ingewijden ondergaan op 14 jarige leeftijd een mini-ritueel, een soort plechtige communie, waarbij men “giovani d’onore” wordt en men “half binnen en half buiten” is. Om de voorbestemming voor de ‘Ndrangetha tegen te werken, neemt justitie soms drastische maatregelen, met toepassing van het jeugdrecht, waarbij de minderjarige uit het ‘Ndrangetha-gezin verwijderd wordt en geplaatst bij pleegouders.

 

Begrippenlijst over de ’Ndrangheta

 

Deze begrippenlijst is een selectie van de lijst in het boek Bloedbroeders van Nicolo Gratteri en A. Nicaso. Deze schrijvers hadden de begrippen overgenomen van gerechtelijke verslagen en vonnissen. Formuleringen zijn daar waar wenselijk ingekort en bewerkt.

De boom van de kennis

 

De ’Ndrangheta wordt voorgesteld als een grote eik: de boom van de kennis. Aan de voet van de stam staat de mammasantissima [allerheiligste mamma], degene die de leiding heeft. De stam stelt de sgarristi voor, die de steunpilaar van de ’Ndrangheta zijn. De dikke takken die vanuit de stam ontspringen, zijn de camorristi; dat zijn leden met een lageredote [zie hieronder] dan de vorige. De dunnere zijtakken zijn de picciotti, of de soldaten van de ’Ndrangheta. De bladeren zijn de contrasti onorati, of degenen die niet tot de ’Ndrangheta behoren maar er toch hand- en spandiensten een verlenen. Ten slotte zijn er nog de bladeren die vallen, dat zijn de verraders of infami die om die reden zijn voorbestemd omte sterven. De rang is in de taal van de ’Ndrangheta een dote, een bloem.

 

De bloem

 

De term bloem houdt altijd verband met de rangen in de hiërarchie van de organisatie. Deze wordt gebruikt in plaats van de term dote wanneer een ingewijde een hogere rang krijgt. Als een lid van de ’Ndrangheta voorstelt om een andere ingewijde een hogere dote toe te kennen, dan zegt men dat hij een bloem aanbiedt.

 

Termen

 

Een aantal termen die bij rituelen worden genoemd:

Società – de vergadering van meerdere ingewijden

Capo società – degene die de vergadering voorzit

Corpo di società – degenen die aan de vergadering deelnemen met uitzondering

van de capo società;

Mastro di giornata (meester van de dag) – de ingewijde die belast is met de

controle over het territorium en die de leden met elkaar in contact houdt in het

gebied dat onder zijn bevoegdheid valt;

Locale – de plaats waar de vergadering wordt gehouden; het is ook de

territoriale basisstructuur van de ’Ndrangheta

Contabile (boekhouder) – de ingewijde die de financiële verantwoordelijkheid

voor de locale draagt

capo crimine’, oftewel ‘hoofd misdaad’) – de ingewijde die de

verantwoordelijkheid heeft over de criminele acties van een locale

 

Copiata

 

Dit zijn de drie namen die een ingewijde moet onthouden. Het zijn de namen van de capo società, de contabile en de crimine die hem hebben ingewijd of hem een hogere rang hebben toegekend. Telkens wanneer een ingewijde op een andere plaats komt dan die waaruit hij zelf afkomstig is, moet hij zijn copiata opzeggen.

 

De graden of rangen

 

De verschillende hiërarchische niveaus, beginnend bij het laagste:

 

Contrasto onorato

Dit zijn personen van wie men vindt dat ze het waard zijn om toe te treden tot de ’Ndrangheta. De term wordt door ’ndranghetisti alleen gebruikt wanneer zij onderling met elkaar praten en niet-leden bedoelen die ingewijde zouden kunnen worden. Tegen de persoon zelf wordt de term nooit gebruikt. Wie geen ingewijde is en geen enkele criminele verdienste heeft, is een contrasto of een contrastone [grote contrasto].

 

Giovane d’onore (jongeman van eer)

Deze rang wordt gegeven op grond van geboorterecht aan zonen van leden van de ’Ndrangheta van wie vermoed wordt dat zij in de toekomst ook tot de organisatie zullen gaan behoren. De kwalificatie leidt niet per se tot toelating. Het is niet een echte rang, maar slechts een erkenning die op grond van geboorterecht toekomt aan de zonen van de mannen van eer.

 

Picciotto

Ook wel ‘picciotto liscio’ [ongeschoren jongetje] genoemd. Dit is de eerste dote (rang) die een contrasto, dus een niet-ingewijde, kan krijgen wanneer hij toetreedt tot de ’Ndrangheta. Deze rang kan pas worden verworven op de leeftijd van veertien jaar. De inwijding tot de ’Ndrangheta gebeurt met een rite die battesimo (doop), rimpiazzo (vervanging) of taglio della coda (afknippen van de staart) wordt genoemd. De laatste term komt voort uit de traditie. In de taal van het Genootschap van Eer zeg je dat de contrasto, wanneer hij loopt, stof doet opwaaien, zodat hij na het afsnijden van de staart loopt over een tapijt van gras en bloemen.

Om de rang van picciotto te krijgen en toe te treden tot een locale, moet de aspirant worden vertegenwoordigd door zeven leden, van wie zich één garantstelt. Zij moeten getuigen over de kwaliteiten van de aspirant en verklaren dat hij vrij is van smetten op zijn eer, verraad en tragedie (het verspreiden van geruchten of te veel vertellen aan de buitenwereld).

De compiti (de taken, het huiswerk)

De compiti worden meestal toevertrouwd aan iemand met de rang van picciotto en bestaan uit zuiver uitvoerende taken. Wanneer de ingewijde die zich met de compiti bezighoudt, zijn taken ‘waardig en verdienstelijk’ uitvoert – vanuit crimineel oogpunt gezien – kan hem een bloem worden aangeboden, wat betekent dat hij stijgt in de hiërarchie van de ’Ndrangheta.

Bevorderingen

De bevorderingen in rang gebeuren op grond van verdiensten, ofwel verdienstelijke handelingen ofwel verdienstelijk gedrag. Verdienstelijke handelingen houden verband met het uitvoeren van opdrachten. Verdienstelijk gedrag heeft te maken met het vermogen tot diplomatie, tot bemiddelen, tot onderhandelen,  dat de kandidaat heeft getoond.

Beschermheilige

De rituelen van de ’Ndrangheta zijn een synthese van het heilige en het profane.

Gratteri: “De illegale oogmerken van de organisatie worden toegedekt met een aureool van religieuze heiligheid. Daarom heeft elke rang, tot een bepaald punt in de carrière van de ’ndranghetista, een religieuze referentie in de vorm van een heilige.”

 

De inwijdingsrite

 

IJzer, vuur en ketenen

De inwijding tot het genootschap wordt ook wel de inwijding van ijzer, vuur en ketenen genoemd. IJzer refereert aan de dolk, vuur aan de kaars waarmee het heiligenprentje wordt verbrand, en ketenen aan de gevangenis, omdat elkeingewijde die ervaring vroeg of laat zal krijgen.

Formules en rituelen

Voor de formules en rituelen van een inwijdingsceremonie wordt verwezen naar het boek Fratelli di Sangue van N. Gratteri en A. Nicaso.[1]

Camorrista

De camorra is de tweede dote in de hiërarchie. Een lid kan ook de rang van picciotto overslaan en meteen camorrista worden. Deze rang kent bovendien

een aantal zogenaamde sopra-dote: Camorrista semplice (eenvoudige camorrista) of camorrista di società.

Het onderscheid hangt af van de manier waarop de dote wordt toegekend, namelijk of dat gebeurt met de inwijding tijdens een officiële vergadering, of met de eenvoudige inwijding die wordt gebruikt in de gevangenis.

Camorrista di fibbia (‘fibbia’ betekent gesp)

Deze rang is bevoegd om een vergadering waarbij een picciotto of een  camorrista semplice worden ingewijd, bijeen te roepen en voor te zitten.

Camorrista formato (gevormde camorrista)

Deze mag de capo bastone van zijn eigen locale vervangen bij inwijdingen. Hij kan ook andere taken op zich nemen en zo nodig beslissingen nemen.

Camorrista di sgarro

Deze heeft acties uitgevoerd die vanuit crimineel oogpunt waardevol worden geacht, ook al hoeft daarbij niet per se bloed te vloeien. Een van de taken is het opeisen van de pizzo bij de slachtoffers van afpersing.

Vrij en gebonden

Dit is een status die een camorrista di sgarro kan krijgen. Zij hebben een grotere autonomie dan andere leden. Ze zijn gerechtigd om ook binnen de criminele organisatie onafhankelijk te handelen, ook al zijn ze geen capo en hebben ze niet alle treden in de hiërarchie van de ’Ndrangheta beklommen. Om deze statuste krijgen moet men camorrista di sgarro zijn en blijk hebben gegeven van eengroot en onmiskenbaar crimineel vermogen, vooral bij het uitvoeren vanbloedige acties.

Het debat

Onderdeel van het ritueel ter bevordering tot camorrista wordt in de ceremonie een debat tussen twee ingewijden ingelast. De een is vóór toekenning van dehogere graad, de ander tegen. De eerste brengt de positieve aspecten van de persoon die de bloem moet ontvangen naar voren, de tweede de negatieve.

Sgarrista (hij die verzaakt)

Op de boom van de kennis worden de sgarristi beschouwd als de steunpilaar van de ’Ndrangheta. Zij vertegenwoordigen de stam. Zij kent twee sopra-dote:

Sgarrista di sangue – deze rang wordt toegekend aan een ingewijde die tenminste één moord heeft gepleegd

Sgarrista definitiva – de hoogste rang in de Società Minore.

 

Vereiste kwaliteiten

 

Om de ontwikkeling van de hiërarchie binnen de ’Ndrangheta beter te kunnen begrijpen, moet eerst meer gezegd worden over de persoonlijke eigenschappen waaraan een aspirant-ingewijde moet voldoen, of beter gezegd de vereiste kwaliteiten die degene die werd geobserveerd voor ontvangst van een bloem moest bezitten.

De contrasto onorato mag niet ‘gehoornd’ zijn door zijn echtgenote, zuster of schoonzuster. Dat wil zeggen dat binnen zijn familie zijn echtgenote, zuster ofschoonzuster, met wie bedoeld wordt de zuster van zijn echtgenote, trouw moetzijn aan haar wettige echtgenoot. Indien een van hen ontrouw is, wordt dat beschouwd als een ‘smet’ en dus als een belemmering voor de aspirant-ingewijde.

Bovendien mogen personen die hebben getuigd tegen een verdachte, niet worden ‘gedoopt’, ook als die verdachte een tegenstander was, en personen die zich partij hebben gesteld in een proces mogen al helemaal niet gedoopt worden. Deze belemmering vindt zijn rechtvaardiging in het principe van het Genootschap van Eer dat zegt dat men het recht in zijn eigen hand moet nemen zonder de vijand naar de gevangenis te sturen. Met andere woorden: ten aanzien van vijanden dient men zoveel mogelijk te voorkomen dat die veroordeeld worden. Lopende zaken worden onderling afgehandeld zodra de tegenstander wordt vrijgelaten.

Overige belemmeringen zijn ‘neigingen tot legaliteit’, zoals zich aanmelden bij de politie of goed gedrag in het leger.

Deze voorwaarden worden belangrijker wanneer de ingewijde de rang van sgarrista krijgt toebedeeld. De sgarrista werd zo genoemd omdat hij moet leven buiten de regels en de gevestigde orde van de staat. Het is hem absoluut verboden om te gaan met ordehandhavers.

 

De locale

 

De locale kan worden beschouwd als het territoriale niveau van de organisatie. Meestal heeft een locale de bevoegdheid over een of meerdere dorpen in een gebied. De locale is de basisstructuur van de ’Ndrangheta in een bepaald dorp zodra er ten minste 49 ingewijden zijn, ongeacht van welke rang. Zodra er een locale gevormd wordt, moet dat worden meegedeeld aan de ‘mamma’ van San Luca. Die stuurt vervolgens een vertegenwoordiger die de vergadering van de locale belegt in aanwezigheid van alle ingewijden van het dorp.

 

De voornaamste locale

Wanneer er ten minste 49 ingewijden zijn, dient men, om de controle over een bepaald territorium te kunnen uitoefenen, toestemming te vragen aan de voornaamste locale, die altijd gevestigd is in San Luca, omdat in dat territorium bijna alle inwoners van het mannelijke geslacht tot de ’Ndrangheta behoren en ook omdat al sinds mensenheugenis het heiligdom van Polsi (bij San Luca) de vergaderplaats is van de ingewijden.

De vergadering van Polsi

Deze vergadering wordt elk jaar gehouden op 2, 3 en 4 september en valt samen met het feest van de madonna die in dat heiligdom wordt geëerd, deMadonna van Polsi. Bij die vergaderingen zijn alle vertegenwoordigers aanwezig van alle locali verspreid over het hele land en soms ook van ‘open’ locali in hetbuitenland. De jaarlijkse vergadering van alle locali wordt “crimine della montagna” genoemd ter ere van het feest van de Madonna della Montagna, waarvan het heiligdom zich in Polsi bevindt. Deze madonna is volgens de traditiede beschermheilige van alle ’ndranghetisti. Tot de crimine van Polsi behoren de vertegenwoordigers van de locali van heel Noord- en Midden-Italië. Elke vertegenwoordiger doet verslag van de activiteiten van zijn eigen locale.

De priester die het heiligdom bestuurde, is ooit onder verdenking geplaatst van deelname aan maffieuze activiteiten, door het “zegenen” van de verkozen leider.

Nadat de Carabinieri observatiecamera’s plaatsten en na een vergadering talrijke leden van de organisatie aangehouden hadden, is dit in onbruik geraakt.

 

De vergaderingen

Over het algemeen vinden de maandelijkse vergaderingen plaats op de 29e van elke maand, in de avond (het is traditie dat de vergaderingen van de’Ndrangheta altijd worden gehouden bij ondergaande zon). Vergaderingen vande afzonderlijke locali worden vaak gehouden in de buitenlucht en ten minste éénkeer per maand belegd. De vergadering van de locale wordt belegd door decapo società. Hij geeft de mastro di giornata om alle ingewijden ten minste drie dagen van tevoren op de hoogte te stellen van de vergadering. Het is verplicht om ongewapend naar de vergaderingen van de locale te komen.

Gedetacheerde ’ndrinaWanneer een familie 50 of 60 leden heeft, mag het familiehoofd aan de capobastone melden dat hij een gedetacheerde “’ndrina” wil oprichten. Het woord ’ndrina heeft betrekking op een op basis van bloed- of aanverwantschap groep ingewijde leden.

Vervolgens gaat het familiehoofd naar San Luca om toestemming te vragen voor zijn gedetacheerde ’ndrina – dat wil dus zeggen: losgemaakt van de oorspronkelijke locale. Hij vertelt dan ook in welk territorium deze nieuwe ’ndrina zal opereren. Dat territorium kan behoren tot de locale van herkomst, of het kan territoria van meerdere locali bestrijken.

In dat laatste geval is het hoofd van de nieuwe ’ndrina verplicht om naar de capo bastone van de locale buiten het territorium van herkomst te gaan en hem de aanwezigheid van de nieuwe ’ndrina te melden, met de wederzijdse verplichting “elkaar de nieuwtjes door te geven”, oftewel elkaar op de hoogte te houden van de respectievelijke activiteiten. In jargon wordt een gedetacheerde ’ndrina “de bastaard” genoemd omdat zij zich verwijdert van de moeder waaruit zij voortkomt.

De capo ’ndrina mag zich ook buiten de locale zo noemen en heeft in die zin volledige autonomie ten opzichte van de locale van herkomst, die daarmee dus een deel van zijn macht verliest. De capo bastone van de locale van herkomst wordt niet langer op de hoogte gesteld van de activiteiten van de nieuwe ’ndrina, behalve tijdens de jaarlijkse vergadering in Polsi.

Soms heeft een nieuwe  ’ndrina  meer leden dan de locale van herkomst. Uit één locale kunnen zich meerdere ’ndrine vormen, die elk een eigen territorium hebben. Het hoofd van een ’ndrina kan weer andere gedetacheerde ’ndrine opzetten in andere territoria. In die gevallen hoeft hij geen enkele goedkeuring te vragen, maar dit slechts te melden aan de capo van de locale in wiens territorium de gedetacheerde ’ndrina zich gaat vestigen. In het algemeen zal het hoofd van een nieuwe ’ndrina territoria bezetten waar de gevestigde locali zwak zijn en er zelfs belang bij kunnen hebben om een machtige ’ndrina onderdak te bieden, waarmee zij bescherming en prestige kunnen krijgen. Is dat niet het geval, dan kunnen er conflicten ontstaan met daaruit voortvloeiende oorlogen.

Wanneer een capo ’ndrina buiten Calabrië wil opereren, kan hij een locale openen waar nog geen locale bestaat, of zich als een gedetacheerde ’ndrina presenteren waar wel al een locale is.

Società Maggiore

Tot de Società Maggiore behoren alle leden van de ’Ndrangheta die de paramaçonnieke rang van Santista, Vangelo of hoger hebben.

Società Minore

Tot de Società Minore behoren de picciotti, de camorristi en de sgarristi. De beide niveaus hebben eenzelfde structuur, met dezelfde functies, ook al is decapo locale altijd lid van de Società Maggiore.

De functies binnen de Maggiore

  • Capo società – voert het bevel over de gehele locale, heeft leidinggevende en organisatorische taken en beslist over de activiteiten die door de leden

moeten worden uitgevoerd.

  • Contabile (boekhouder) – de financieel verantwoordelijke van de Maggiore, beheert de opbrengsten van de illegale activiteiten, beheert de zogenaamde baciletta of bacinella, een speciaal fonds waarin een deel van de inkomsten van de leden van de locale samenvloeit en dat dient om hulp te bieden aan leden in nood. Met dit fonds worden salarissen van leden aangevuld, wordt geld gegeven aan gedetineerden, juridische kosten betaald, enz.
  • Crimine – beheert en coördineert de criminele en bloedige acties die moeten worden uitgevoerd door de leden van een bepaalde locale. De crimine ‘leidt’ in technische zin de vuurgroep. De vuurgroep bestaat uit die leden die  het best zijn in het gebruik van wapens en wordt ingezet bij het plegen van moorden. De groep is rechtstreeks afhankelijk van de capo bastone, ook al is de crimine degene die beslist of en hoe de groep wordt ingezet. Binnen de ’ndrina is de vuurgroep alleen afhankelijk van de capo ’ndrina. Ook omdat in de ’ndrina het equivalent van crimine ontbreekt. Vaak weten de andere leden van een ’ndrina niet wie de vuurgroep vormen. De wapens van de locale vallen onder de verantwoordelijkheid van de crimine, die er via een aantal jonge ledenzorg voor draagt dat ze verstopt en onderhouden worden.
  • Mastro di giornata – meester van de dag. Hij is degene die de leden controleert en hen op de hoogte stelt van nieuws. Hij is belast met het onderhouden van contacten met afzonderlijke leden, hij deelt de opdrachten uit en legt verbindingen. Hij moet waken over alles wat er in het territorium gebeurt en stelt de leden op de hoogte van vergaderingen.

De functies binnen de Minore

De functies van de afzonderlijke leden van de Società Minore kunnen zijn: capogiovane (jonge capo), puntaiolo (messenexpert) en picciotto di giornata (jongenvan de dag). Zij komen wat taken betreft overeen met die van respectievelijkcapo società, boekhouder en mastro di giornata.

De gedetacheerde

Een speciale figuur is de gedetacheerde. Dat is een lid dat om verschillende redenen, zoals gezondheidsproblemen, familieaangelegenheden of verhuizing van het territorium, maar ook om voorzorgsmaatregelen, de locale verzoekt te worden gedetacheerd voor zolang dat nodig is. Zodra de mastro di giornata hiervan op de hoogte is gesteld, gaat hij praten met de capo società en de capo locale, die al dan niet hun toestemming geven, afhankelijk van de geldigheid van de opgegeven redenen. De gedetacheerde verliest zijn eventuele functie binnen de locale, maar niet zijn rang. Hij wordt niet ingezet bij de activiteiten van de locale, noch geïnformeerd over wat er binnen de locale gebeurt. Als gezondsheidsproblemen of ernstige familieomstandigheden de reden zijn voor de detachering, blijft de gedetacheerde zijn maandloon ontvangen. Er bestaat nog een ander soort detachering, en dat is wanneer iemand vrijwillig heeft besloten de organisatie te verlaten. De procedure voor het afgeven van een verklaring van geen bezwaar door de locale waartoe het lid behoort is dezelfde. Niettemin kan voor leden met de rang van santista en hoger, die dus behoren tot een hoger niveau in de organisatie, de detachering op elk moment worden opgeheven indien de organisatie dat eist.

De contributie aan de mamma

Elke locale betaalt contributie aan de ‘mamma’ oftewel de locale van San Luca. Deze wordt naar eigen goeddunken beheerd door de capo società van San Luca.

Bij de algemene vergadering in San Luca  worden besluiten genomen over de strategieën van de organisatie, worden de zaken en eventuele onenigheden tussen groepen besproken.

In geval van vete

In geval van heftige meningsverschillen binnen een locale doen de betrokken families daarvan melding aan de capo società. Hij schorst de locale en informeert de locale van San Luca. Vervolgens informeert de capo crimine bij de capo società wat de aanleiding voor de vete is. Als er al bloed vergoten is, geeft hij toestemming voor het openen van de vete, want bloed is niet goed te maken. Als er nog geen bloed heeft gevloeid, probeert hij de partijen te verzoenen.

Soms worden vetes afgesloten met een huwelijk tussen twee leden van de verdeelde families. Deze beslissing wordt door de crimine genomen tijdens de jaarlijkse vergadering in Polsi, die wordt voorgezeten door de capo crimine van heel Calabrië. In juli 2010 werd deze, de 80-jarige Domenico Oppedisano, een fruiteler die op de markten stond, overigens aangehouden in Rosarno.

 

Wat moord betreft luidt de regel: als de persoon die moet worden gedood niet tot de organisatie behoort en evenmin behoort tot de ordehandhavers noch politieke functies bekleedt, is de locale om zo te zeggen soeverein. Zij beslist autonoom, op voorwaarde dat het slachtoffer binnen het territorium van die locale wordt gedood. Als het slachtoffer dat niet tot de organisatie behoort maar toch moet worden gedood zich in het territorium van een andere locale bevindt, is daarvoor toestemming nodig van de top van die andere locale.

Anders is het wanneer het slachtoffer een ‘man van eer’ is, dat wil zeggen een Ingewijde in de ’Ndrangheta,  Cosa Nostra,  Camorra en  Sacra Corona Unita, of behoort tot bijzondere categorieën zoals politie of carabinieri, rechterlijke macht, politiek of in het algemeen een bekende figuur is. In die gevallen moet het verzoek van te voren op een hoger niveau worden besproken. Dan is het nodig een vergadering te beleggen van alle capi locale, en verzoekt de belanghebbende cosca om een vergadering van de crimine, die bestaat uit dezeven belangrijkste crimine van de provincie: San Luca (capo crimine), Africo, Platì, Rosarno, Gioiosa Ionica, Ciro Marina, Sinopoli.

Voorzitter van deze vergaderingen is de capo crimine, die gekozen is tijdens een vergadering bij het heiligdom van Polsi waarbij alle crimini van de verschillende locali aanwezig waren. Bij die verkiezing wordt rekening gehouden met de criminele en organisatorische capaciteiten van de kandidaat bij de voorbereiding van eerdere moorden. Deze functie wordt toegekend voor het leven. Als het besluit is genomen, zorgt de crimine van de locale die om de moord heeft gevraagd, dat de moord op de vooraanstaande persoon wordt uitgevoerd.

Sancties

De ’Ndrangheta is bijna uitsluitend gebaseerd op sociale regels die haar bestaan waarborgen, buiten de staat en gericht tegen de staat. Net als in elke maatschappij functioneert een regel alleen als de sanctie, dat wil zeggen de dreiging van een consequentie die degene die de regel schendt zal treffen, snel en effectief is. Met andere woorden: hoe doeltreffender de sanctie, des te effectiever de regel. Dit is het sterkste punt van de ’Ndrangheta, want haar kenmerk is de zekerheid dat de regel zal worden toegepast. Als de sanctieeenmaal is voorgeschreven, zal die vroeger of later worden uitgevoerd.

Nalatigheden en fouten

De zogenaamde misdrijven die ingewijden kunnen begaan, kunnen worden onderscheiden in “nalatigheden” en “fouten”.

Nalatigheden zijn lichte overtredingen en altijd informeel van aard. Zij worden gestraft met een maand schorsing van de locale of betaling van een geldboete.

“Fouten” daarentegen worden zwaarder gestraft, “zware fouten” soms  met de dood, of soms moet de ingewijde van alles afstand doen en wordt hem de kwaliteit van lid van het genootschap afgenomen en wordt hij gereduceerd tot contrasto zonder eer. In dat geval wordt die persoon “verzuimd” genoemd.

Verzuimd

Wanneer iemand “verzuimd” is, moet hij een ritueel ondergaan waarin hij wordt uitgekleed en bedekt met uitwerpselen.

Wanneer twee ingewijden een afspraak met elkaar hebben en een van hen is te laat, is het eerste halfuur tolerantie, meer dan een halfuur is nalatigheid en meer dan een uur is een (lichte) fout.

Als er geen geldige reden is waarom hij te laat is, wordt hij geschorst door zijn locale of krijgt hij een geldboete. Het woord nalatigheid wordt in de taal van de ’Ndrangheta gebruikt om aan te geven dat een ingewijde zich een aantal lichte vrijheden kan permitteren (bijvoorbeeld: als een ingewijde de straat oversteekt vóór een andere ingewijde van een hogere rang, wordt hij gewezen op deze nalatigheid, waarbij hij dan moet antwoorden: “Nalatigheid is mensen eigen.”)

Als de regels van de organisatie geschonden worden door iemand die behoort tot de Minore, moet de vergadering van alle leden van de Minore over hem oordelen en hem veroordelen. Zo ook oordeelt de vergadering van de Maggiore over een lid van de Maggiore dat de regels geschonden heeft. Als echter degene die de regels schendt de dote van santista of hoger heeft, moet de vergadering van de zeven crimini bijeenkomen om over hem te oordelen en hem te bestraffen.

Op het niveau van de Maggiore is er ooit een regel bijgekomen die was overgenomen van de Cosa Nostra, namelijk dat een santista die een zware fout had begaan, door middel van zelfmoord zijn eer en zijn familie kon redden. Het gaat hier om een regel die in Calabrië nooit is toegepast.

Zware fouten zijn altijd te herleiden tot smet van de eer, verraad en tragedie, waarop de doodstraf staat.

Smet op de eer

Van schending van de of smet op de eer is sprake wanneer een ingewijde die getrouwd is seksuele contacten heeft met de dochter van een andere ingewijde, of wanneer een ingewijde een verhouding heeft met de echtgenote van een andere ingewijde. In die gevallen heeft de beledigde partij het recht de ander te straffen met de dood, en als hij dat zelf niet doet, wordt hij zelf “verzuimd” omdat hij heeft getoond dat hij geen eer heeft.

Smet van verraad

Van smet van verraad is sprake wanneer een lid van de ’Ndrangheta in de rechtbank getuigt tegen een andere ingewijde, of informatie over de organisatie openbaar maakt. Zo kwam op 19 oktober in het nieuws dat de ’Ndrangheta in Milaan een 35-jarig vrouwelijk familielid had opgelost in zuur omdat ze met de politie had samengewerkt. De politie arresteerde vier verdachten, onder wie de vader van haar dochter. De ex-man zat achter de moord, volgens de politie. De vrouw had de politie zeven jaar lang informatie gegeven over haar familie en die van haar ex-man.

Tragedie

Van tragedie is sprake wanneer een lid van de ’Ndrangheta voor persoonlijke doeleinden dusdanige gedragingen aan de dag legt dat andere leden zijn schuld moeten dragen, of wanneer er naar aanleiding van die gedragingen oorlogen uitbarsten tegen meerdere clans die direct of indirect tot voordeel strekken van de tragediatore (tragediemaker).

Onmogelijk om de band van het genootschap te breken

Het is absoluut onmogelijk voor de ingewijden om de eed en de band van het genootschap te verbreken. Deze verbintenis kan alleen worden verbroken door de dood van de ingewijde, door verraad of door een besluit van de capi, indien de ingewijde niet langer waardig en verdienstelijk wordt geacht om een man van eer te zijn. De kans dat iemand die uit de ’Ndrangheta is verstoten in leven blijft, is heel klein. En ook al zou de organisatie besluiten om een voormalig lid niet te doden, dan nog mag niemand hem meer groeten en mag geen enkele man van eer nog met hem omgaan.

De vrouwen

De vrouw, zowel het familielid als de partner van een ingewijde, is in alle gevallen onderschikt aan de beslissingen van de “familie”, ook al kan zij nooit een ingewijde worden. Indien er een vergadering van de ’Ndrangheta belegd wordt in haar woning, is zij daar nooit bij aanwezig, maar heeft zij uitsluitend de taak de vergadering te voorzien van voedsel en drank. De vrouw van een ingewijde toont nooit nieuwsgierigheid naar de gesprekken of de activiteiten van haar man, maar voegt zich zwijgend in haar rol.

In de loop der jaren is haar rol veranderd en is ze minder onderdanig geworden tegenover de man. Natuurlijk zal zij nooit deelnemen aan ’Ndranghetazaken, maar niettemin is ze de vertrouweling van haar eigen man geworden en daarom bewaart ze een aantal geheimen die voor hem nuttig zijn. Er zijn dan ook vrouwen, echtgenotes van een paar capi bastone, die goede adviezen geven, ook in moeilijke situaties.

 

[1] Men kan uittreksels ervan vinden op Wikipedia: Riti della ‘ndrangetha

Hieronder een fictief inwijdingsritueel, vrij  geïnspireerd door bestaande teksten.

Capo giovane Buon vespero, saggi cumpagni
Alle cumpagni Buon vespero
Capo giovane Zijt ge het eens om dit lokaal te dopen?
Alle cumpagni We zijn het eens
Capo giovane In naam van onze voorvaderen, de drie Spaanse ridders Osso, Mastrosso en Carcagnosso, doop ik zoals zij dit lokaal, met ijzers, ketenen en dwangbuis alsook met bloemen en jasmijn in de hand. Kende ik het eerst als een lokaal waar sbirri en infami verzamelden, vanaf nu erken ik het als een gewijde, heilige en onschendbare palats waar deze onorata sociéta kan worden geopend en gesloten.
Capo giovane Saggi cumpagni, zijt ge het eens over de regels van de onorata societa?
Alle cumpagni We zijn het eens
Capo giovane In naam van San Micele Arcangelo en van San Elisabetta, met voeten van lood, mijn buit een tombe, mijn borst een grafsteen, mijn mond als van een fee en met nederigheid zeg ik: de onorata societa is gevormd. Wat in deze kring, die de vorm van een hoefijzer heeft, wordt gesproken, wordt hier gesproken en blijft hier. Wie spreekt buiten deze plaats wordt verklaard tot tradegiatore.
Saggi cumpagi, we zijn hier bijeen om een contrasto onorato in te wijden, die zich heeft onderscheiden in deugd en nederigheid. Voor hem staat garant onze cumpagno Luigi. Indien iemand onder u hiertegen bezwaren heeft, dat hij dan nu het woord neme of voor altijd zwijge!
Capo giovane Contrasto onorato, kom naar voor.

Wie zijt gij en wat wilt gij?

Kandidaat (contrasto onorata) Ik ben Giovanni Di Stefano en ik zoek sangue e onore.
Capo giovane Voor wie zoekt gij bloed?
Kandidaat Voor de infami, de verraders.
Capo giovane Voor wie zoekt gij eer?
Kandidaat Voor deze Società Onorata, dit Genootschap van Eer.
Capo giovane Gedenk dat het belang en de eer van dit Genootschap komen vóór familie, ouders, zusters, broers. Dit Genootschap zal voortaan uw famile zijn en wanneer ge het Genootschap verraadt, zult ge met de dood gestraft worden. Zoals ge trouw zult zijn aan het Genootschap, zo zal het Genootschap trouw zijn aan u en u bijstaan wanneer ge in kommer en nood mocht verkeren.

De eed die ge nu zult zweren, kan alleen door de dood worden verbroken.

Denk goed an en zeg dan of ge tot die eed bereid zijt.

Kandidaat Ik ben bereid.
Capo giovane Welaan dan, leeg uw handen op dit evangelie, op de beeltenis van San Micele Atcangelo en op dit mes, en zweer!
Kandidaat In naam van San Micele Arcangelo en van de Sacra Corona van de Onorata Sociétà Maggiore di San Luca, zweer ik dat jullie vanaf nu mijn Familie zijn, dat ik deze Familie altijd trouw zal zijn en dat alleen de dood mij van jullie kan scheiden. Ik onderwerp mij aan dit Genootschap in geval van smet op mijn eer of van verraad en besef dat ik bij ontrouw zal worden gestraft met de dood, ten laste van mijzelf en ter vrijwaring van dit Genootschap van Eer.
Capo giovane Laten we deze eed bezegelen met de “pugitina di sangue”

 

Contrasto onorato, reik me uw rechterhand, zodat ik met uw bloed de beeltenis van onze patroon besprenkele.

 

Sagu compagnu, kende ik u eerst als contrasto onorato, vanaf nu erken ik u als “picciotto d’onore”.

 

Ik verbrand nu deze beeltenis en strijk  as in uw wonde.

 

Ik verspreid nu de asse in de wind. Als iemand erin slaagt deze asse, die door de wind is verspreid, te verzamelen, zal jij niet langer erkend worden als picciotto d’onore.

 

Saggu compagnu, ik begroet u als picciotto d’onore en gij allen, saggu compagnu, doe mij na (kus+handdruk)

Capo giovane Puntaiolo, hoe is de boom van kennis samengesteld?
Puntaiolo Uit vijf delen: stam, zijstam, takken, twijgjes en bloesems.
Capo giovane Wat is de stam?
Puntaiolo De Capo giovane de sociétà.
Capo giovane Wat is de zijstam?
Puntaiolo De Puntaiolo van de sociétà.
Capo giovane Wat zijn de takken ?
Puntaiolo De camorristi van de sociéta.
Capo giovane Wat zijn de twijgjes ?
Puntaiolo De picciotti d’onore van de sociéta.
Capo giovane Wat zijn de bloemen ?
Puntaiolo De contrasti d’onore die wachten om picciotto te worden.
Capo giovane Picciotto di giornata, hoe was het genootschap gevormd toen gij binnentrad?
Picciotto di giornata In de vorm van een hoefijzer.
Capo giovane Wat was in het midden van die kring?
Picciotto di giornata Een tafeltje van zeer fijn notenhout.
Capo giovane Wat  lag er op dit tafeltje van zeer fijn notenhout?
Picciotto di giornata Een doek van groene, witte en rode kleur met in het midden een gouden ring.
Capo giovane Wat betekent dit?
Picciotto di giornata Groen staat voor de hoop van het Genootschap, wit voor haar eer en rood voor het bloed van de Genootschap, dat vergoten is. De gouden ring is het Genootschap van eer. Deze ring ligt op de witte kleur, omdat wit de kleur is van de Eer van het Genootschap.
Capo giovane Wie heeft het Genootschap van Eer gevormd?
Picciotto di giornata De drie oude voorvaderen die vertrokken uit Spanje na zich uit de ketenen te hebben bevrijd en die hier het Genootschap van eer hebben gevormd.
Capo giovane Hoe heten die voorvaderen?
Picciotto di giornata Osso, Mastrosso en Carcagnossi.
Capo giovane Wie is de beschermer van het Genootschap van Eer?
Picciotto di giornata San Micele Arcangelo, die een zwaard en weegschaal vasthoudt. Met het Zwaard verdedigt hij de Eer van het Genootschap en met de Weegschaal weegt hij de eer van het Genootschap.
Capo giovane Wat is de plicht van een picciotto, wanneer hij bij zonsopgang opstaat?
Picciotto di giornata De plicht van een picciotto wanneer hij bij zonsopgang opstaat is naar de kerk te gaan, de zilveren kelk te stelen en die ongeschonden naar het Genootschap te brengen.
Capo giovane Wat is de plicht van een picciotto tegenover zijn Saggi Compagni?
Picciotto di giornata De picciotto is een slaaf van nederigheid en de plicht roept hem bereid te zijn bij elke oproep nederig en wijs te zijn in zijn gedragingen, altijd te leren en zijn Wijze Kompanen altijd te dienen.
Capo giovane Puntaiolo, hoeveel wegen heeft het Genootschap?
Puntaiolo In het Genootschap zijn drie wegen, samengesteld als een kippenklauw.
Capo giovane Welke weg hebt ge gekozen om piciotto te zijn en waarom?
Puntaiolo Ik heb de rechterweg genomen omdat ik mijn Kompanen daar zag lopen en zo op zoek kon gaan naar de zetel van de camorra.
Capo giovane En wat was de linkerweg?
Puntaiolo Die van de sbirri of smerissen.
Capo giovane En wat was de middenweg?
Puntaiolo Die van de infami of verraders en van de tragediatore of valsaards die anderen hun schuld doen dragen of profiteren van hun wijze kompanen.
Capo giovane Saggi Compagni, bent u het eens om het Genootschap te sluiten?
Allen We zijn het  eens
Capo giovane Mijn voeten van lood zijnde, mijn buik een tombe, mijn borst een grafsteen, mijn mond als van een fee en met woorden van nederigheid, verklaar ik het Genootschap gesloten.

 

Laat ons de nieuwe picciotti d’onore vieren met een gezamenlijk maal en een blije Tarantella.