Deze website voldoet aan de beperkingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens.

De verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van deze webstek.

De Achtbare Loge Athanor verwerkt geen enkel persoonsgegeven over haar publieke websitebezoekers. Er worden wel anonieme gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Van de geregistreerde gebruikers-leden van de Loge Athanor worden gegevens bijgehouden die vermeld staan in een Privacyreglement voor de Leden, te consulteren in het Ledengedeelte. Wanneer door de Reguliere Grootloge van België (RGLB) gegevens worden doorgegeven aan de Loge Athanor van geïnteresseerden voor lidmaatschap worden deze door Athanor verwerkt met het oog op het onderzoek van de kandidatuur en de registratie van de beslissing. Na aanvaarding of verwerping wordt dit terug gemeld aan de RGLB.

Cookies

Er zijn geen derdepartijcokies, enkel een tweetal eerstepartijcookies.

Eerstepartijcookies zijn directe cookies die wijzelf beheren. Ze zijn eigen aan de bezochte onlinedienst. Het is die onlinedienst die de cookies maakt en plaatst om goed en veilig te kunnen functioneren.

Links

Deze webstek heeft mogelijk linken naar webstekken van andere Loges en Obediënties. Wij raden de bezoekers dus aan dit zelf na te gaan of men voldoet aan de Europese RGDP-GRPD reglementering door de privacyclausule te raadplegen die verplicht op iedere webstek moet voorkomen.

Enkel voor Leden

Onverminderd de wettelijke auteursrechtelijke bescherming van alle content op deze site,  is  de content onder deze rubriek alleen toegankelijk voor Broeders van de Loge Athanor en exclusief voor intern Logegebruik. Verspreiding buiten de Loge Athanor is niet toegelaten en kan een strafrechtelijke of maçonnieke inbreuk vormen.